CHEP är en världens ledande aktörer inom poolingtjänster av transport- och förpackningslösningar. Våra tjänster effektiviserar leveranskedjan, minskar kostnaderna samt reducerar transportkedjans miljöpåverkan.

Vi utvecklar ständigt nya produkter och tjänster i samarbete med våra kunder. Att skapa Intelligenta lösningar är en viktig del av vårt servicepaket.

IT-tjänster gör det enkelt att hantera leverantörskedjan

CHEP erbjuder sina kunder IT-tjänster som underlättar ”supply chain management” och affärsplanering.

Portfolio+Plus är en egenutvecklad kundportal som förenklar våra kunders administration, ökar produktiviteten och minskar leveranstider. Genom Portfolio+Plus kan våra kunder följa och analysera flöden i realtid.

CHEP erbjuder sina kunder ett helt automatiserad EDI-system. Genom att utnyttja vårt ”Electronic Data Interchange” (EDI) kan kundernas ”Supply Chain management” förbättras avsevärt.

Läs mer: www.chep.com