teollisuuslava

CHEP-sjöpall (1200 x 1000 mm)

CHEP-sjöpall är en standardiserad lastbärare som med stor säkerhet kan användas vid de flesta transportbehov, för såväl internationella som lokala transporter. Sjöpallen är särskilt lämplig för till exempel transport och förvaring av färska livsmedel och konsumentvaror samt för användning inom detaljhandel och industri.

  • Stark struktur minskar risken för produktskador och förbättrar laststabiliteten.
  • Etablerade specifikationer bidrar till förbättrad effektivitet och säkerställer kompatibiliteten med automatiserad produktion och lagerhållning.
  • Pallen är kompatibel med all lagerhantering och transporter som sker enligt i enlighet med marknadens standardlösningar.
  • Material av hög kvalitet minskar hälso- och säkerhetsrisker.