eurolava

CHEP-europall (800 x 1200 mm)

CHEP – Europall är en standardiserad lastbärare som med stor säkerhet kan användas vid de flesta transportbehov, för såväl internationella som lokala transporter.

Funktioner och fördelar

  • En kraftig konstruktion säkrar en trygg och säker hantering av tunga laster utan att skada produkten.
  • Etablerade specifikationer bidrar till förbättrad effektivitet och säkerställer kompatibiliteten med automatiserad produktion och lagerhållning.
  • Pallen är kompatibel med all lagerhantering och transporter som sker enligt i enlighet med marknadens standardlösningar.
  • Material av hög kvalitet minskar hälso- och säkerhetsrisker.
  • Mått: längd 1200 mm , bredd 800 mm, höjd 144 mm, vikt : 25 kg