varastolava

CHEP är en global aktör inom pooling av lastbärare med starkt lokalt fokus. Sedan 1997 finns CHEP i hela Norden och i Sverige finns cirka två miljoner pallar i omlopp. Bolaget har totalt 7 500 anställda och 300 miljoner pallar med över 500 000 kundkontaktpunkter i fler än 50 länder.

Kunderna utgörs av såväl multinationella bolag som mindre lokala aktörer, och återfinns bland annat inom konsumentvaror, detaljhandel och industri. CHEPs tjänster är hållbara ur miljösynpunkt och ökar effektiviteten för kunderna, samtidigt som de driftsmässiga riskerna och produktskadorna minskas.

CHEPs moderbolag Brambles Limited har undertecknat och stödjer de tio principerna i FN:s Global Compact-initiativ inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och korruptionsbekämpning. Både Brambles Limited och CHEP arbetar aktivt för att integrera Global Compact och dess principer i sin affärsstrategi, kultur och i den dagliga verksamheten.

 

Mer information finns på www.chep.com och www.brambles.com.