Hjälpte nyligen Filadelfiakyrkan att måla om ett härbärge för EU-immigranter

Varannan svensk engagerar sig ideellt på sin fritid. Nu blir det också allt mer vanligt att företag låter sina anställda lägga arbetstid på ideellt arbete som en del i företagets samhällsansvar. CHEP är ett av dessa företag där man från huvudkontoret i Sydney uppmuntrar alla anställda i världen att ägna sig åt volontärarbete. CHEP Sverige har nyligen hjälpt Filadelfiakyrkan att måla om ett härbärge. Ett arbete som skapade stolthet och gemenskap hos personalen.

– CHEPs globala ledning har i många år uppmuntrat oss anställda att engagera oss. Tre arbetsdagar per år kan varje anställd lägga på valfritt volontärarbete. CHEP Sverige har just tillsammans målat om ett härbärge för EU-immigranter åt Filadelfiakyrkan, vilket vi alla tyckte var mycket givande. Volontärarbete bygger en otrolig gemenskap mellan oss anställda, säger Roberth Rönnklint, Nordisk säljchef på CHEP.

Roberth Rönnklint berättar att personliga mål för socialt arbete sätts och uppmuntras under utvecklingssamtal och i det nyhetsbrev som går ut till CHEPs alla tusentals anställda världen över lyfter man ofta fram både enskilda anställda och lite större insatser som gjorts. Det finns också personer i koncernen som har som uppgift att stötta, uppmuntra och informera företagets alla anställda om möjligheten att utföra sociala insatser på betald arbetstid.

– Att göra något praktiskt, något helt annorlunda än vad vi normalt gör och som dessutom är gott och gör skillnad, är helt fantastiskt. På kontoret har man alltid fullt upp. Här förenas vi i vårt engagemang och vår vilja att hjälpa till och göra fint, säger Roberth Rönnklint.

 

Filadelfiakyrkans sociala arbete

Filadelfiakyrkan driver 12 olika verksamheter inom socialt arbete. Ett av dem är härbärget i Slakthusområdet vid Globen som hjälper och lindrar den nöd som finns bland utsatta EU-medborgare i Stockholm. På härbärget kan 50 personer varje natt tvätta sig och få mat och en natts sömn i trygghet och gemenskap. Varje kväll kommer ett team på mellan fyra och åtta personer, både anställda och volontärer, som städar, fixar och tar hand om nattgästerna.

– Filadelfiakyrkans främsta uppgift är att finnas till för alla människor, inte minst för de mest utsatta i samhällets utkant. Detta härbärge har funnits i två år och tar varje natt emot 50 nattgäster, vilket sliter på lokalerna och gör det svårt att underhålla dem. För oss är det viktigt att vi kan erbjuda en värdig miljö, därför var arbetet som CHEP utförde mycket uppskattat och värdefullt både för vår personal och våra gäster. Personalen och volontärerna kände sig sedda och det blev mer trivsamt för våra gäster, säger Sofia Fållsten på Filadelfiakyrkan och ansvarig för härbärget.

När CHEPs arbete var klart var härbärgets alla väggar nymålade och fina och lokalerna kändes inte lika slitna längre.

Enligt Sofia Fållsten vilar Filadelfiakyrkans verksamhet på två ben: att möta utsatta människors behov av hjälp samt att bejaka de som vill bidra och hjälpa andra människor i nöd.