Bolagets arbete inom den cirkulära ekonomin på global nivå är en av anledningarna

Det globala logistikföretaget Brambles, som är verksamt i mer än 60 länder och i Sverige under varumärket CHEP, har genom sitt arbete inom den cirkulära ekonomin inkluderats på CDPs (tidigare Carbon Disclosure Project) Forest A List. Listan består av företag som uppvisar globalt ledarskap inom hållbarhetsområdet. 2017 års lista består av sex företag som på global basis arbetar med åtgärder mot avskogning: utöver Brambles ingår även L’Oreal, SCA, TETRA PAK, Unilever och UPM-Kymmene Corporation.

 

Beautiful nature at morning in the misty spring forest with sun rays

Beautiful nature at morning in the misty spring forest with sun rays

 

CDPs A List sammanställs på begäran av 827 investerare som representerar tillgångar överstigande 100 biljoner USD. Hundratals företag skickar årligen in skogsrapporter till CDP för en oberoende granskning mot organisationens utvärderingsmodell. Endast tre procent av företagen som deltar i CDPs skogsprogram i syfte att komma med på Forest A list uppnådde målet i år. Brambles var en av dessa.

– Vi är otroligt stolta över detta erkännande från CDP. Brambles är ett hållbart företag med en unik positionering, vilket gör det möjligt för oss att minska på både matavfall och användning av nytt virke i distributionskedjorna världen över. Genom att dela och återanvända våra pooling-plattformar har våra kunder räddat 1,4 miljoner träd bara under detta år. Detta är cirkulär ekonomi på en global nivå, säger Carmelo Alonso Bernaola, Senior Vice President Global Supply Chain vid Brambles.

Brambles arbetar i partnerskap med sina leverantörer för att främja ett hållbart skogsbruk. Ett av bolaget hållbarhetsmål för 2020 är att 100 procent av virket man använder ska komma från certifierade källor. I Hållbarhetsredovisning för 2017 rapporterade Brambles att mängden trä som hämtas från certifierade källor uppgår till 99,1 procent.

Forest A List offentliggörs tillsammans med Climate A List och Water A List på CDPs hemsida tillsammans med fallstudier från ledande företag. Detta är första året som CDP publicerar företagens poäng inom samtliga tre områden på samma gång, vilket återspeglar ett holistiskt förhållningssätt till företagens hållbarhetsarbete.

– Jag vill gratulera de pionjärföretag som har kommit med på Forests A List. De leder oss på vägen fram mot en brytpunkt där miljöarbetet kommer att bli generellt integrerat i företagens verksamhet. Avskogning orsakar 15 procent av de globala utsläppen av växthusgaser, och 75 procent av företagen anser att avskogning utgör en ekonomisk risk för deras affärsverksamhet. Det är tydligt att detta problem måste åtgärdas om affärsverksamheten ska kunna behålla sin styrka, säger Paul Dickinson, vd CDP.

Forests A List och övriga data finns tillgänglig på CDP:s webbplats.