För andra året i rad får globala logistiklösningsleverantören CHEP Guldplacering vid EcoVadis oberoende ranking av hållbarhetsarbete för leverantörer till globala företag. Bolaget tillhör den översta procenten av de 20 000 leverantörer som ingår i undersökningen.

CHEP tilldelas EcoVadis Gold Recognition Level, som är den högsta möjliga nivån, för deras miljömedvetna utveckling och insatser inom områden som rör miljö, arbetsförhållanden, rättvisa affärsmetoder och ”supply chain”. CHEP utmärker sig särskilt mycket vad gäller arbetsförhållanden och rättvisa affärsmetoder.

EcoVadis är ett oberoende värderingsinstitut som specialiserat sig på hållbar utveckling. Deras metodik bygger på internationella CSR standarder, inklusive Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact och ISO 26000. EcoVadis utvärderar 20 000 leverantörer från 99 länder verksamma inom 150 branscher.

– Vi är mycket stolta över detta erkännande för våra insatser inom Corporate Social Responsibility. Detta är en belöning för vår hållbara affärsmodell, våra partnerskap med viktiga aktörer i hela leveranskedjan och kanske viktigast av allt passionen och engagemanget hos våra medarbetare för att göra global supply chain mer hållbar, säger Iñigo Canalejo, CHEPs Hållbarhetschef för Europa.

CHEP är ett dotterbolag till Bramles Limited vars aktie ingår i Dow Jones Global Sustainability Index. Brambles har undertecknat och stödjer FN:s Global Compact-initiativ och deras hållbarhetsmål för 2020 är i samklang med FN:s Sustainable Development Goals (SDGs).

– Den här rankingen är ett bevis på att vi gör mycket rätt inom hållbarhetsområdet. Här i Sverige arbetar vi till exempel med koldioxidneutral pallhantering som tjänst, säger Örjan Thönners, Sälj- och Marknadschef CHEP Sverige.

 

Om Ecovadis

EcoVadis driver det första samarbetsnätverket för att hantera hållbarhetsprestanda för leverantörer i över 150 sektorer och från 110 länder. EcoVadis betyg och användarvänliga övervakningsverktyg tillåter företag att hantera risker och driva miljöinnovationer i deras globala supply chain. www.ecovadis.com