Det globala supply chain företaget CHEP har genom sin europeiska verksamhet, CHEP Europe, ännu en gång topplacerats av det oberoende analysföretaget EcoVadis. Detta är tredje året i rad som CHEP tilldelas EcoVadis Gold Recognition Level, analysföretagets högsta utmärkelse.

CHEP tilldelas guldutmärkelsen för sitt miljömedvetna utvecklingsarbete och de resultat man har uppnått inom områdena miljö, arbetsvillkor, goda och etiska affärsmetoder samt i supply chain-arbetet. I EcoVadis granskning ingår 35 000 leverantörer i 99 länder inom 150 verksamhetsområden.

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett prioriterat område för Brambles-koncernen, som CHEP är en del av, i november erhöll bolaget även framskjuten placering på Dow Jones hållbarhetsindex. Dessa utmärkelser är ett resultat av Brambles och CHEPs arbete med att implementera den cirkulära ekonomin på global skala.

– Som en global ledare inom supply chain är det viktigt för CHEP att ständigt se över det vi gör och flyttar fram våra positioner inom hållbarhet och den cirkulära ekonomin. CSR återfinns i hela organisationens DNA och i takt med att vi växer i Sverige kan vi även överföra mycket av vårt kunnande till den svenska marknaden. Ett exempel där vi ser att vi skulle kunna utveckla hållbarhetssynergier och hjälpa till med kunskapsöverföring är i det initiativ som dryckesbranschen och Systembolaget initierade i november för att minska klimatpåverkan. Det är ofta genom samarbeten vi uppnår de största hållbarhetsvinsterna, säger Magnus Bååthe, Sälj- och Marknadschef CHEP Sverige.

CHEPs cirkulära pallhantering i Sverige är sedan många år tillbaka koldioxidneutral. Företaget har dessutom undertecknat FN:s Global Compact-initiativ och har hållbarhetsmål för 2020 som är nära förbundna med FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals).

 

Om EcoVadis

EcoVadis driver det första samverkande nätverket för styrning av leverantörers hållbarhetsresultat inom 150 verksamhetsområden i 110 länder. Med EcoVadis rankningar och användarvänliga granskningsverktyg kan företag arbeta med riskhantering och driva på ekologiska innovationer inom sina globala leverantörskedjor. www.ecovadis.com