Brambles, som verkar under varumärket CHEP i Sverige, har utsetts till 2017 års bästa globala företag vad gäller hållbarhet i Dow Jones Sustainability Index (DJSI) i branschkategorin för kommersiella tjänster och logistik. Brambles världsledande logistiklösningar och hållbara affärsmodell går ut på att tillhandhålla cirka 590 miljoner återanvändbara lastpallar, lådor och containrar i över 60 länder som används och återanvänds av flera olika aktörer som ingår i ett globalt distributionsnätverk.

DJSI är ledstjärnan när det gäller företags hållbarhetsarbete och är det första globala index där stora hållbarhetsengagerade företag analyseras av RobecoSAM avseende ekonomiskt väsentliga faktorer rörande miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning kombinerat med S&P Dow Jones Index pålitliga indexeringsmetoder. I DJSI undersöks 2 400 av de största företagen i S&P Global Broad Market Index för att identifiera de mest hållbara företagen inom olika branscher. 2016 kom Brambles på andra plats i sin kategori, men genom förbättrade resultat på områden som kundrelationer, rapportering om miljö- och samhällsarbete, samt bolagsstyrning och uppförandekod gav en första plats i år.

– Vi är oerhört stolta över den här utmärkelsen. Brambles hållbarhetsarbete är kärnan i det långsiktiga värde som vi skapar för alla våra intressenter. Genom vår cirkulära affärsmodell med delning och återanvändning i kombination med vår världsomfattande närvaro och vår expertis inom logistik kan vi minska rörelsekostnaderna och användningen av naturtillgångar både inom vårt eget företag och i många distributionskedjor världen över, säger Graham Chipchase, vd för Brambles

Här är några av milstolparna i Brambles hållbarhetsarbete under räkenskapsåret 2017:

  • Företaget minskade koldioxidutsläppen med 2,5 miljoner ton, avfallet med 1,4 miljoner ton och träanvändningen med 1,6 miljoner träd genom sin cirkulära affärsmodell med delning och återanvändning.
  • Företaget köpte in 99,1 procent av sitt virke från certifierad skogsavverkning världen över, ett steg framåt mot målet om 100 procent år 2020.
  • Brambles humankapital och logistikexpertis har utnyttjats till förmån för över 100 matbanker världen över.
  • Företaget har haft fortsatt stor inverkan i globala distributionskedjor genom samarbetsprojekt med fler än 200 kunder, som får hjälp att minska sina kostnader och leva upp till sina respektive åtaganden om hållbarhet.

I RobecoSAM:s årliga utvärdering av företags hållbarhetsarbete analyseras i genomsnitt 600 datapunkter per företag och omvandlas enligt regelbaserade metoder till en slutgiltig poängsumma.

– Vi har varit pionjärer och ledande inom hållbara investeringar i över 20 år och vet vilka ekonomiska frågor som är viktiga att ställa för att kunna utvärdera företag vad gäller hållbarhet. Det är också det företagen uppskattar med vår utvärdering. Genom den kan de ta stora kliv framåt i deras hållbarhetsarbete och därmed även hamna före sina konkurrenter. Att erhålla en eftertraktad plats i Dow Jones hållbarhetsindex innebär att de fortsätter att spela i affärsvärldens högsta liga, säger Manjit Jus, Head of Sustainability Application & Operations på RobecoSAM.

Brambles arbete för hållbarhet har gjort att företaget blivit erkänt som ledande vad gäller hållbarhet inom distribution. Man har fått erkännande inte enbart från kunder, anställda och investerare utan även från stora globala initiativ för hållbarhet och CSR som i FN:s Global Compact-inititativ.

Mer information

  • I den här filmen ges mer information om Brambles hållbarhetsmål för 2020.

 

 

Om S&P Dow Jones Indices: S&P Dow Jones Indices är den största globala resursen för grundläggande indexbaserade koncept, statistik och undersökningar och står bakom sådana välkända indikatorer för finansmarknaden som S&P 500® och Dow Jones Industrial Average®. Mer investeras i produkter som är baserade på våra index än i produkter som är baserade på index från något annat företag i världen. Sedan Charles Dow började med det första indexet 1884 har S&P DJI tagit fram över 1 000 000 index för en mängd olika tillgångsklasser som varit med och format hur investerare mäter och handlar på marknaderna. S&P Dow Jones Indices ägs till största delen av S&P Global (NYSE: SPGI), som är ett företag som förser privatpersoner, företag och myndigheter med grundläggande information för användning som pålitligt beslutsunderlag. Mer information finns på www.spdji.com