CHEP Sverige har anställt Navid Ansari som Säljansvarig för att vidareutveckla den process som påbörjades under 2016 genom tecknandet av samarbetsavtal mellan CHEP Sverige och ICA, Coop, Dagab och Bergendahls. Navid kommer att ansvara för leverantörer till dagligvaruhandeln. CHEP Sverige har som mål att göra ytterligare rekryteringar under 2017.

Genom att den svenska dagligvaruhandeln accepterat pallhantering som tjänst har grunden lagts för cirkulär pooling bland marknadens alla aktörer. Med denna organisationsförstärkning kommer CHEP Sverige att ännu bättre kunna ta tillvara på det stora intresse som finns för mer kostnadseffektiva och miljövänliga logistiklösningar.

– Navid Ansari blir ett värdefullt tillskott till den svenska försäljningsorganisationen. Med den kunskap och erfarenhet om logistikprocesser och varuflöden som Navid Ansari erhållit i sina tidigare tjänster, kommer han inte bara kunna förstå kundernas situation utan också hur vi på CHEP kan hjälpa till att lösa eventuella knutar, säger Bo Sjöberg, Vd CHEP Sverige.

Navid kommer närmast ifrån Edenred Sweden och har tidigare arbetat på bland annat PostNord och Citibank. Han har vid dessa arbetsplatser uppvisat en dokumenterad god förmåga att skapa kundnytta och samtidigt se till helheten, vilket är viktigt då CHEP i samarbete med sina kunder ständigt försöker skapa mer kostnadseffektiva lösningar och effektivare distributionskedjor.

Utöver att pallhantering som tjänst är ett klimatsmart alternativ med bättre kapacitetsutnyttjande kommer det på sikt att leda till lägre kostnader, vilket i en förlängning kan vara gynnsamt för konsumenter och samhället i stort. CHEPs pallhantering i Sverige är koldioxidneutral.