Internationella nyheter

CHEPs ägare Brambles utnämnt till global ledare för bekämpning mot avskogning

6.12.2017

CHEPs ägare Brambles utnämnt till global ledare för bekämpning mot avskogning

CHEPs australiska ägare Brambles rapporterar stora framsteg i sina hållbarhetsmål

20.10.2017

CHEPs australiska ägare Brambles rapporterar stora framsteg i sina hållbarhetsmål

CHEP Sveriges ägare Brambles på första plats i Dow Jones hållbarhetsindex 2017

29.9.2017

CHEP Sveriges ägare Brambles på första plats i Dow Jones hållbarhetsindex 2017

Samordning av kunders logistiknät sänker kostnader, minskar antal lastbilar på vägarna och ger mindre miljöpåverkan

5.5.2017

Samordning av kunders logistiknät sänker kostnader, minskar antal lastbilar på vägarna och ger mindre miljöpåverkan

CHEP och IFCO  ingår partnerskap med European Federation of Food Banks för att bekämpa hunger och minskat matavfall

30.4.2016

CHEP och IFCO ingår partnerskap med European Federation of Food Banks för att bekämpa hunger och minskat matavfall