Hållbarhet

CHEPs ägare Brambles utnämnt till global ledare för bekämpning mot avskogning

6.12.2017

CHEPs ägare Brambles utnämnt till global ledare för bekämpning mot avskogning

CHEP Sveriges ägare Brambles på första plats i Dow Jones hållbarhetsindex 2017

29.9.2017

CHEP Sveriges ägare Brambles på första plats i Dow Jones hållbarhetsindex 2017

Globalt forum om hållbar handel i Paris

28.10.2016

Globalt forum om hållbar handel i Paris

Coca-Cola utser CHEP till bästa leverantör inom socialt ansvar och hållbarhet

2.5.2016

Coca-Cola utser CHEP till bästa leverantör inom socialt ansvar och hållbarhet

CHEPs ägare Brambles sätter hållbarhetsmål för 2020 i linje med FN:s hållbarhetsmål

31.3.2016

CHEPs ägare Brambles sätter hållbarhetsmål för 2020 i linje med FN:s hållbarhetsmål