6.12.2017

CHEPs ägare Brambles utnämnt till global ledare för bekämpning mot avskogning

Bolagets arbete inom den cirkulära ekonomin på global nivå är en av anledningarna Det globala logistikföretaget Brambles, som är verksamt i mer än 60 länder […]

20.10.2017

CHEP får pris för VR-lösning till dagligvaruhandeln

20.10.2017

CHEPs australiska ägare Brambles rapporterar stora framsteg i sina hållbarhetsmål

CHEP Sveriges ägare Brambles på första plats i Dow Jones hållbarhetsindex 2017

29.9.2017

CHEP Sveriges ägare Brambles på första plats i Dow Jones hållbarhetsindex 2017

Saltå Kvarn ny kund till CHEP Sverige

12.7.2017

Saltå Kvarn ny kund till CHEP Sverige

För CHEP är volontärarbete en viktig del av företagskulturen som stärker gruppdynamiken

20.6.2017

För CHEP är volontärarbete en viktig del av företagskulturen som stärker gruppdynamiken

Nyhetsarkivet

Kontakta oss

www.chep.com

Våra produkter